Conmemoración de los 80 años del derecho del voto de las mujeres. adibs 2011

80anys vot a les dones

Dia 26 de setembre, al Club Diari de Mallorca, l’Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut (ADIBS), com a associació feminista, organitzàrem l’acte commemoratiu dels primers 80 anys del sufragi femení a Espanya, que se complien exactament l’1 d’octubre de 2011. Aquell dia el nombrós públic assistent no va ser només “espectador”, sinó que va anar més enllà de mantenir-se “a l’espera” i va participar activament d’aquest moment històric.

adibs feminista

adibs feminista