Parir en primera persona. El poder de les dones en el part

Parir en primera persona

El poder de les dones en el part

per Roser Gallardo Ferrer

En la nostra cultura, les condicions que envolten el part són molt diferents a les del passat. Igual com la resta de mamífers, totes les dones sabem parir des del moment del nostre naixement; la cultura en què ens toqui viure serà la que determinarà la manera com es farà. L’atenció al part i al naixement ha anat canviant en cada moment històric. Fa poc més de trenta anys que encara es podia parir a casa en alguns pobles de l’Estat espanyol, fins que les dones deixaren de tenir comares que les assistissin. Algunes dones de pobles es resistien a anar a parir a un hospital, ja que consideraven que «els hospitals eren per a les persones malaltes», i les que tenien comares que sempre havien treballat d’aquesta manera, van continuar gaudint del privilegi de quedar-se a casa seva, al poble, fins que aquestes comares es jubilaren. El part era entès com un procés natural, les dones ho tenien tot preparat i no cridaven la comare fins que el part estava avançat, parien com elles volien, en la posició que els era més còmoda. Moltes famílies tenien una cadira paridora, que solien fer servir.

seguir leyendo:

http://metode.cat/Revistes/Monografics/Tot-sobre-la-mare/Parir-en-primera-persona