Cercavila Sant Sebastià: Nosaltres parim, nosaltres decidim