carta a les dones del PP

Bon dia,

La Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut (adibs) exigeix la retirada de l’Avantprojecte de Llei Orgànica per a la protecció de la vida del concebut/a i dels drets de la dona embarassada, per considerar que atempta contra els drets i llibertat de la dona per diverses raons, entre d’ altres:

  • No s’até a llei prioritzar la protecció jurídica del no nascut als drets fonamentals de les persones, en aquest cas la dona, mentre que només a partir del naixement es considera a algú titular dels drets, com va establir clarament la Sentència 53/1985 del Tribunal Constitucional.
  •  El dret a decidir i controlar la pròpia fertilitat concerneix al dret d’igualtat d’homes i dones recollit en l’acceptada normativa internacional i nacional com la Conferència Mundial de Drets Humans del 1993, la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament (CIPD), la IV Conferència Mundial sobre la Dona, Beijing 1995 i la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona de 1999. Negar aquest dret és violar la normativa internacional i nacional aprovada i atemptar contra el dret a igualtat entre homes i dones.
  •  Imposar la maternitat contra el desig de la dona mitjançant una llei restrictiva no evitarà la interrupció de l’embaràs, sinó que es convertirà en causa d’una major morbi-mortalitat, com l’experiència i les estadístiques han demostrat.
  •  Aquesta reforma no respon a una demanda social, en canvi genera un conflicte de drets inexistent en l’actualitat i trenca l’ampli consens amb el qual va comptar l’actual llei, que té al seu favor la majoritària acceptació social independentment de la tendència política que es mostri.

Davant de tot l’exposat i, sabent que moltes/ts de vosaltres no esteu d’acord a canviar la legislació existent en relació a l’avortament, us instem a promoure debats interns en el si del vostre partit, a exposar la vostra opinió al Sr. Gallardón encara que no li agradi i lluitar perquè no es cometi aquesta tremenda injustícia en els drets de les dones.

De no ser així us neguem la legitimitat ètica i per tant política per legislar contra la meitat de la població i no us reconeixem potestat alguna per atacar i segar els drets de les dones consolidats en aquest país.

Palma, 28 de gener de 2014