Publicado el 30/03/2014

Francesca Salvà, professora de la UIB, feminista i coautora de l’Informe Ombra-Cedaw 2009-2013.
Presenta Pilar Lucas, membre del Grup de Dones d’Artà.
Teatre d’Artà, 28 de Maig de 2014.