ACTA SESIÓN PLENO AYUNTAMIENTO DE PALMA 31.07.2014

escudo PALMA

PAG. 50

31. Proposició conjunta dels Grups Municipals PSIB-PSOE i MÉS relativa a «Continuen els atacs als drets de les dones. Retirada inmediata de les amodificacions de la LO 2/2010. Avortament lliure i gartuït» (459/2014)

«El Ple de l’Ajuntament de Palma, per totes les raons anteriorment relacionades, demana al President de la Comissió de Justicia del Congrès dels Diputats que aturi i retiri la modificació de la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la interrupció Voluntària de l’embaràs, per injusta, no complir amb els compromisos internacionals i desposseir a les dones del drt bàsic a prendre les seves decisions»

INFORME DESFAVORABLE DE LA COMISSIÓ D ESERVEIS A LA CIUTADANIA

ES REBUTJA PER 16 VOTS EN CONTRA (PP) I 123 VOTS A FAVOR (PSIB-PSOE I MÉS)

acta sesión 31.07.14