http://www.diariodemallorca.es/nacional/2014/09/23/gallardon-anuncia-dimision/963854.html

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gallardon-anuncia-dimision-retirada-ley-aborto-20140923174759.html

 

gallardon-dimision