Autor: webmaster@adibs-feminista.org

Onco grrrl

http://oncogrrrl.blogspot.com.es/ Sortir de l’armari del càncer, compartir l’experiència i exposar-me, vulnerable, crítica i quan cal,